מחברים

Earth - EURO_HIDRAULIC_QUICK_COUPLER

תעלות

Earth - DITCH

כפות מעמיס

Earth - HEAVY DUTY LOADER BUCKET

חפירה והעמסה

Earth - RIPPER BUCKET