כף סלעים למעמיס

Earth - FRONT LOADER ROCK BUCKET

כף הזנה

Earth - HIGH DUMP BUCKET

כף סטנדרטית למעמיס

Earth - FRONT LOADER STANDARD BUCKET

כף לחומרים קלים

Earth - LIGHT MATERIALS BUCKET

כף עומסים כבדים למעמיס

Earth - HEAVY DUTY LOADER BUCKET

מזלג בולי עץ

Earth - LOG FORKS

כף סיג

Earth - SLAG BUCKET