תחום ניהול פסולת, תחום אשר מתחדש ומשתפר כל העת. בכל רגע עוד אמצעים חדשים, טכנולוגיים ופיתוחים נוספים מתווספים בכדי לשפר, לייעל ולפתור את הבעיות בתחום ניהול הפסולת. חברת גרין רואד מציעה פתרונות בשלוש קטגוריות בתחום ניהול הפסולת.

שירותים מוניציפאליים

• תכניות אב לניהול אשפה וניקיון

• ציוד ייעודי לטיפול בפסולת

• ציוד ייעודי לניקיון רחובות

• מערכות בקרה לניהול אשפה

התכונות העיקריות של האמצעים המוניציפאליים שלנו
  • תחזוקה פשוטה
  • התייעלות תפעולית /כלכלית
  • שרידות גבוהה לאורך זמן

טמונים

elko_semiq

מתקני אצירה

bin

שואב וורקס

vorax

שטיפה בלחץ

John-pressure