כף לעומסים כבדים

Earth - HEAVY DUTY

כף מעמיס מסתובבת

SWIVELLING Earth - LOADER

כף ריטוש

Earth - RIPPER BUCKET

כף סטנדרטית

Earth - STANDARD

כף סלעים

Earth - ROCK

כף נפה סטאטית

Earth - SKELETON

כף טרפז

Earth - TRAPEZOIDAL